PROSESSEILLA FOKUSTA TOIMINTAAN

Onko organisaatiossasi tilanne, jossa toiminnan ohjaamiseen on yhä vähemmän resursseja? Näyttääkö usein siltä, että toiminta keskittyy vähemmän tärkeiden asioiden hoitoon? Pitäisikö toiminnan fokusointia ja itseohjautuvuutta kehittää prosessijohtamisen keinoin? Siinä keskeisin työkalu on prosessikuvaus, jonka avulla sovitaan, miten käytännön toimintaa toteutetaan.  

VALMENNUKSEN KUVAUS 

Tämän kaksipäiväisen valmennuksen tarkoitus on antaa osallistujille valmiudet toiminta- ja ohjausprosessien kehittämiseen ja kehittämisen vetämiseen. Valmennus toteutetaan työpajamuotoisena. Harjoituksissa hyödynnetään mm. seinätaulumenetelmiä.  

Prosessien mallinnuksessa sovelletaan OMG:n (Object Management Group) BPMN-määritystä (Business Process Modeling Notation), joka määrittelee kuvauksessa käytettävät symbolit. Itse kuvaaminen toteutetaan käytännönläheisellä tavalla Power Point- ohjelmalla.

MITÄ OPIT VALMENNUKSESSA

 • Ymmärtämään prosessijohtamisen olemusta ja kehittämisen teoriaa

 • Analysoimaan toiminnan nykytilaa ja tunnistamaan kehittämispotentiaali

 • Määrittemään prosessin toiminnallisen perustan

 • Suunnittelemaan ohjaus- ja toimintaprosesseja

 • Soveltamaan kuvaustyökaluja ja työmenetelmiä

 • Suunnittelemaan prosessien käyttöönoton

 • Ymmärtämään kehittämistyöpajojen fasilitoimisen perusteita

KENELLE VALMENNUS ON TARKOITETTU

Valmennus on tarkoitettu kaikille toiminnan kehittämisestä ja ohjaamisesta vastuussa oleville.

OHJELMA

1. PÄIVÄ

Prosessin kehittämisen perusta

 • Toiminnan nykytilan analyysi

 • Kehittämispotentiaalin tunnistaminen

 • Prosessin tuotokset ja asiakkaat

 • Toiminnan kohteiden elinkaarien kuvaaminen

 • Työtyyppien kuvaus

Prosessin suuntaus ja prosessirakenne

 • Prosessin Maalin ja Suunnan määrittely

 • Prosessin mittareiden suunnittelu ja kuvaus

 • Toimintamallin suunnittelu ja kuvaus

 • Prosessimallin suunnittelu ja kuvaus

 • Prosessikarttojen laadinta

2. PÄIVÄ

Prosessin suunnittelu

 • Prosessin peruselementtien kuvaus

 • Prosessin tiedonhallinnan määrittely

 • Prosessin roolien kuvaus

 • Prosessikaavioiden laatiminen

 • Prosessin toimintasääntöjen kuvaus

Uuden prosessin toimeenpano

 • Toimeenpanon toteutuksen ja onnistumisen seuranta

 • Prosessin ohjauksen organisoinnin määrittely

 • Roolien miehittämisen ohjeistus

 • Osaamisen kehittämissuunnitelman laadinta

 • Kehittämissalkun suunnittelu

Ilmoittautuminen ja hinta

Ilmoittautuminen valmennukseen tapahtuu Wakarun www.oppia.fi-palvelun kautta.

Yrityskohtaiset räätälöidyt valmennukset: 

 Tapio Isolammi

myynti@menestystakomo.fi

+ 358 40 555 5500. 

 

Menestystakomo Oy | Fredrikinkatu 61A | 00100 HELSINKI | FINLAND