NAKITUS VAI SOPIMUS

Esimiesten ja tiimiläisten työkuorma tuntuisi kasvavan pyytämättä. Työtä sataa ikkunoista ovista eikä aika ei tunnu mitenkään riittävän. Tehtäviä jaetaan ja priorisoidaan ja usein tulee kiireessä nakitettua otsikkotasolla tehtäviä, vaikka olisi ehkä pitänyt sopia kunnolla, väärinymmärryksen välttämiseksi, tehtävän tarkoituksesta, sisällöstä, toteutustavasta ja tavoitteista.

VALMENNUKSEN KUVAUS 

Valmennus on tarkoitettu aloitteleville ja kokeneille esimiehille, tiiminvetäjille ja projektien ohjaukseen osallistuville. Valmennuksen pääteemana on oppia tunnistamaan käytännön, usein nopeissakin, tilanteissa, mitkä edellytykset pitäisi täyttyä ja minkälaiset olosuhteet tulisi olla, jotta nakittaminen olisi riskitön tapa jakaa tehtäviä. Ja toisaalta, miten tulisi toimia niissä tehtävänantotilanteissa, joihin nakittaminen ei sovellu.

Valmennus on kaksipäiväinen. Ensimmäisenä päivänä keskitytään tehtäväksiantoon,  delegointiin, priorisointiin, sekä palautteen ja kiitoksen antoon. Toisena päivänä aiheina on viestintä ja vuorovaikutus, ajankäytön hallinta, tehokas kokoustaminen sekä fasilitointi työtapana.

MITÄ OPIT VALMENNUKSESSA?

 • Tunnistamaan nykyosaamisesi tilan ja määrittelemään kehittymistavoitteet ja keinot

 • Erottamaan milloin voit nakittaa tehtävän ja missä tapauksissa on parempi sopia kunnolla

 • Antamaan tehtävän, delegoimaan, priorisoimaan sekä antamaan palautetta

 • Ymmärtämään viestinnän haasteita ja välttämään pahimmat sudenkuopat

 • Saadaan vinkkejä ajankäytön hallintaan sekä keinoja arjessa selviytymiseen

 • Peruseväät hyvään kokoustamiseen sekä tutustut fasilitointiin työtapana

TYÖSKENTELYTAPA VALMENNUKSESSA

Ennen valmennusta osallistujat arvioivat esitehtävässä omaa osaamistaan kirkastaakseen oppimistavoitteitansa. Valmennuksessa keskustellaan, haastetaan valmentajan esityksiä ja haetaan yhdessä vastauksia edellä kuvattuihin aiheisiin. Valmennuksen edetessä osallistujat laativat itselleen priorisoidun kehittymissuunnitelman, jonka toteuttaminen aloitetaan heti valmennusta seuraavana päivänä. 

OHJELMA

1. päivä

 • Nakitus vai sopimus?

 • Työyhteisön valmiudet nakitukseen

 • Motivaatio  ja sitoutuminen 

 • Perusdelegointi

 • Tehtävästä sopiminen

 • Priorisointi

 • Palaute ja kiitos

2. päivä

 • Viestintä ja vuorovaikutus

 • Ajan tehokas käyttö

 • Tehokas kokoustaminen

 • Fasilitointi työskentelytapana

MITEN VALMISTAUDUN VALMENNUKSEEN?

Täyttämällä valmennuksen esitehtävän, jonka saat kutsun mukana. Esitehtävän tarkoitus on selkiyttää sinulle itsellesi, mitkä voisivat olla keskeisimmät kehittämisalueesi. Täytetty esitehtävä otetaan mukaan valmennukseen, mutta sitä ei palauteta valmentajalle vaan se on vain sinua itseäsi varten.

Ilmoittautuminen ja hinta

Ilmoittautuminen valmennukseen tapahtuu Wakarun www.oppia.fi-palvelun kautta.

Yrityskohtaiset räätälöidyt valmennukset: 

 Tapio Isolammi

myynti@menestystakomo.fi

+ 358 40 555 5500. 

 

Menestystakomo Oy | Fredrikinkatu 61A | 00100 HELSINKI | FINLAND