JOHTAMISOSAAMISEN
KEHITTÄMINEN

Toiminnan ohjaukseen käytettävissä olevat resurssit vähenenevät.  Johtamisen tulisi olla entistä tehokkaampaa ja laadukkaampaa. Keskeisiä keinoja ovat esimiestaitojen kehittäminen ja itseohjautuvuuden lisääminen.  Tässä kategoriassa on valmennuksia, joiden tarkoituksena on antaa valmiuksia noiden johtamisosaamisen osa-alueiden kehittämiseen. 

NAKITUS VAI SOPIMUS

Tässä kaksipäiväisessä valmennuksessa käsitellään tiiviisti esimiehen päivittäiseen käytännön johtamistoimintaan liittyviä asioita. Käsittelyn näkökulma on esimiestoiminnan tehokkuus ja laadukkuus. Valmennuksessa keskustellaan paljon ja vertaillaan kokemuksia.

 

Ensimmäisenä päivänä on keskeisellä sijalla on tehtävänanto. Missä tilanteissa ja oloisuhteissa voidaan tehtävä nopeasti niin sanotusti nakittaa otsikkotasolla ja milloin tehtävä on väärinymmärryksien välttämiseksi parempi sopia kunnolla. Muita aiheita ovat delegointi, priorisointi sekä palautteenanto ja kiittäminen. Toisena päivänä paneudutaan viestintään, ajankäyttöön, kokoustamiseen sekä fasilitointiin. Lisäksi valmennuksessa pyritään tunnistamaan oman esimiestoiminnan kehittämistarpeet ja laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma.

PROSESSEILLA FOKUSTA TOIMINTAAN

Prosessien kehittäminen ja kuvaaminen on aiemmin ollut yleisempää tuotannon ja logistiikan puolella. Tarve kuvata prosesseja koskee kuitenkin kaikenlaista toimintaa. Tämän taustalla on tarve kehittää toiminnan itseohjautuvuutta, jossa ohjaus puuttuu vain poikkeamiin ja erikoistapauksiin. Muita syitä prosessien kehittämiseen ovat mm. toiminnan sujuvuus, laadukkuus sekä tehokkuus. Prosessikuvaus on toimii myös perehdytysaineistona, miehityksen pohjana sekä sopimuksena toimintatavoista ja -säännöistä.

Tässä kaksipäiväisessä valmennuksessa opitaan prosessien kehittämisen ja kuvaamisen  taustalla olevaa teoriaa ja kehittämismenetelmiä sekä saadaan valmiudet kehittämis- ja kuvaustyökalujen käyttöön.  

NAKITUS VAI SOPIMUS

Tässä kaksipäiväisessä valmennuksessa käsitellään tiiviisti esimiehen päivittäiseen käytännön johtamistoimintaan liittyviä asioita. Käsittelyn näkökulma on esimiestoiminnan tehokkuus ja laadukkuus. Valmennuksessa keskustellaan paljon ja vertaillaan kokemuksia.

 

Ensimmäisenä päivänä on keskeisellä sijalla on tehtävänanto. Missä tilanteissa ja oloisuhteissa voidaan tehtävä nopeasti niin sanotusti nakittaa otsikkotasolla ja milloin tehtävä on väärinymmärryksien välttämiseksi parempi sopia kunnolla. Muita aiheita ovat delegointi, priorisointi sekä palautteenanto ja kiittäminen. Toisena päivänä paneudutaan viestintään, ajankäyttöön, kokoustamiseen sekä fasilitointiin. Lisäksi valmennuksessa pyritään tunnistamaan oman esimiestoiminnan kehittämistarpeet ja laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma.

Menestystakomo Oy | Fredrikinkatu 61A | 00100 HELSINKI | FINLAND