Menestystakomo Oy | Fredrikinkatu 61A | 00100 HELSINKI | FINLAND

Please reload

Viimeisimmät artikkelit

Projektityökalu prosessijohtamiseen – WBS-menetelmällä "tuotos"-johtamiseen (Work Breakdown Structure)

04.01.2018

1/10
Please reload

Suosituimmat artikkelit

Miten uusi suunta saataisiin kaikille selväksi?

2.10.2017

Liiketoiminnan uudistamisen yksi keskeisimmistä haasteista on saada uusi strategia kaikille tietoon ja ymmärretyksi, siis selväksi. Se on osoittautunut vaikeaksi selättää. Tämä on mm. pääteltävissä viimeaikaisten strategian sisäistämisestä tehtyjen tutkimusten tuloksista. Strategian sisällön tuntemus ja ymmärtäminen ovat jopa johdon piirissä kovin vähäistä puhumattakaan muista organisaation toimijoista.

 

Strategian ymmärtämiseen näyttäisi liittyvän mm. seuraavanlaisia hankaluuksia, joista eräs saattaa olla nykyinen termistö. Nykytermistön vakiintuneisuudesta ja laajasta käytöstä huolimatta, näyttäisi, että itse termit ja niiden tarkoitus mielletään kovin monilla eri tavoilla.

 

Saattaa olla, että aiemmat kokemukset vaikeaselkoisista sisällöistä ja ehkä osittain sekavasti käytetyistä termeistä ovat antaneet strategia –termistölle käytännön kaukaisen kaiun. Jopa niin, että strategia-sanan kuullessaan, joidenkin katse lasittuu. Tämä on taas tätä. Tämä on merkittävä hidaste liiketoiminnan uudistamiselle. Se on mahdollista vain, jos kaikki toiminnan ohjauksesta vastaavat avainhenkilöt, voivat ymmärtää asian ytimen samalla tavalla - minne ollaan tähtäämässä ja miten sinne päästään?

 

Edellä kuvatusta tilanteesta johtuen olemme päätyneet ehdottamaan kokonaan uutta termistöä, joka ei vielä ole ryvettynyt huolimattomassa käytössä. Kokonaisuuden otsikkotermiksi ehdotamme Uutta suuntaa, joka jaetaan Maaliksi ja Suunnaksi. Maalin sisältö tarkennetaan seuraavilla määritteillä: Tehtävä ja tarkoitus, Hyödynsaajien odotukset, Tavoitekokemat, Arvot sekä Tavoitetila? Suuntaa tarkennetaan määritteillä: Toimintaympäristö, Markkinat ja asiakkaat, Tarjoama, Toiminnan juoni sekä eri tason tavoitteilla: Päätavoite, Kehittämistavoite ja Toimintatavoite?

 

Selkeän sisällön luomisen jälkeen seuraava haaste on Uuden suunnan viestintä. Sen ongelmia ei kuitenkaan pelkästään uusi terminologia ratkaise. Viestinnän emeritusprosessori Osmo A. Wiion viestinnän 1. lain mukaan ”viestintä yleensä epäonnistuu - paitsi sattumalta”. Tuo johtopäätös on syntynyt lukuisten tutkimusten tuloksien pohjalta. Syitä tähän voi olla lukuisia, joista tässä käsitelen muutamia.

 

Yksi viestinnän epäonnistumisen syy voi olla, että viestinnän toteutustapa on valittu väärin. Olen mm. nähnyt tehtävän kertaluonteisia viestintäponnistuksia, jossa kierretään yksiköt roadshow -tyyppisesti ja pidetään yksisuuntaiset kalvosulkeiset. Keskusteluun ja ymmärryksen varmistamiseen ei ole useinkaan varattu riittävästi aikaa. Jokainen voi kuvitella, mitä porukka tällaisesta toiminnasta ajattelee ja kuinka se vaikuttaa tunnelmaan ja sitoutumiseen.

 

Tai, että viestintä kohdistuu vain esimieskuntaan, joiden oletetaan viestivän siitä yksiköissään eteenpäin. Se oletus saattaa osoittautua vääräksi. Kuinka monet rohkenevat esitellä yksikölleen aineistoa, joka ei ehkä ole ihan selvä itsellekään. Saattaa tulla kiusallisia tilanteita.

 

Tai, että viestiä ei ole toistettu riittävästi. Muistan erään vuosia sitten tehdyn tutkimuksen, jonka mukaan johdon viestiä pitäisi toistaa 17 kertaa, ennen kuin voidaan jollain tasolla uskoa, että kaikki ovat sen sisällöstä jossain määrin tietoisia. Kuulostaa valitettavasti uskottavalta ja ongelman selätettäminen melkoiselta savotalta.

 

Tai sitten viesti ei tallennu muistiin asti. Kaikilla on omat murheensa, kiireensä ja kohinansa ja ehkä vielä pientä stressiä. Puhelin soi heti tilaisuuden jälkeen ja kaikki saatu informaatio katoaa lähimuistista. Tiedon tallentuminen aivoihin vaatii aikaa. Hetken tauon silloin, kun se vielä on muistissa. Muistamiseen vaikuttaa voimakkaasti myös viestin ymmärrettävyys.

 

Vakaan näkemyksemme mukaan, edellä esitellyllä uudella terminologialla voidaan saada aikaan selvyyttä tähän johdon tärkeimpään viestiin. Maistele termejä ja mieti niiden käyttökelpoisuutta omassa organisaatiossasi. Uusien termien käyttöönotto on kuitenkin todennäköisesti helpompaa, kuin saada kaikki ymmärtämään nykyisin käytössä olevat termit samalla tavalla.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Seuraa meitä
Please reload

Etsi tageilla
Please reload

Arkisto
  • Menestystakomo Oy
  • Menestystakomo Oy