Menestystakomo Oy | Fredrikinkatu 61A | 00100 HELSINKI | FINLAND

Please reload

Viimeisimmät artikkelit

Projektityökalu prosessijohtamiseen – WBS-menetelmällä "tuotos"-johtamiseen (Work Breakdown Structure)

04.01.2018

1/10
Please reload

Suosituimmat artikkelit

Miten uusi suunta saadaan yhteiseksi?

6.10.2017

(jatkoa edelliselle artikkelille: "Miten uusi suunta saataisiin kaikille selväksi")

 

Strategian tai, niin kuin me sanomme, uuden suunnan, toimeenpanon keskeisin ongelma on sen saaminen koko organisaatiolle yhteiseksi. Eli miten saada henkilöstö näkemään ja sisäistämään organisaation maalin ja suunnan omasta ja koko yksikön (liiketoiminta-alue, osasto, tiimi) näkökulmasta. Usein organisaation ylimmän tason tavoitteet, ns. päätavoitteet, eivät sellaisenaan puhuttele operatiivisten prosessin omistajia ja niiden toimijoita eli saattaa jäädä kokonaan hämäräksi, miten organisaation päätavoitteiden tulisi vaikuttaa juuri minun ja meidän toimintaamme.

 

Edellisestä johtuen organisaation ylätason maali ja suunta tulevat harvemmin toteutumaan tavoitellulla tasolla. Jos uutta suuntaa ei eri tason yksiköissä huolellisesti analysoida ja muodosteta niille soveltuvin osin yksikkötason tulkintaa eli ositeta, saattaa pahimmillaan käydä niin, että uuden suunnan edellyttämät toiminnalliset vaatimukset eivät millään tavalla vaikuta yksiköiden toimintaan ja tuotoksiin. Uuden suunnan osittaminen on siis keskeinen osa organisaation ohjausta.

 

Miten osittaminen voitaisiin toteuttaa? Ratkaisu on yksinkertainen, mutta saattaa tuntua työläältä. Suunnitellaan koko organisaation, tai vähintään operatiiviset yksiköt, kattava uuden suunnan osittamisprojekti. Projektin tarkoitus ja tehtävä on varmistaa, että kaikki yksiköt toteuttavat osittamisen riittävän laadukkaasti ja että osittamisen tuotokset toteuttavat koko organisaation päätason Uutta suuntaa. Lisäksi projektin organisoinnissa on varmistettava, että johdon rooli projektin omistajana on korostuneen näkyvä ja selkeä. Näin varmistetaan, että kaikki ymmärtävät kenen tahdonilmaisu on kysymyksessä.

 

Projekti on luonteeltaan määrittely- ja viestintäprojekti. Määrittely voidaan toteuttaa hyvin suunniteltuina osallistavina tavoiteorientoituina työpajoina, jotka fasilitoi, mieluimmin, yksikön ulkopuolinen, johtoa edustava henkilö. Fasilitoijan tulee luonnollisesti olla täysin sisäistänyt päätason uuden suunnan. Työpajan osallistujat tulee valita harkiten. Niihin osallistuminen naamatusten on tietysti tavoite, mutta osallistuminen etänäkään ei ole täysin poissuljettu.

 

Kun yksikkötason tulkinta on saatu aikaiseksi alkaa viestintäosuus. Tuotokset tulisi arvioida katselmointitilaisuuksissa. Tilaisuuksissa keskustellaan ja pyydetään kritiikkiä sekä ideoita, jotka tulee tarkoin ja kiittäen dokumentoida näkyvästi, jotta kommentin tai idean esittäjä tuntee tulleensa kuulluksi. Ideoiden kohtalosta tulee viestiä idean esittäjälle. Tämäkin voimistaa sitoutumista uuteen suuntaan ja mahdolliseen tulevaan toiminnalliseen muutokseen.

 

Kun osittaminen on valmis ja tuotokset hyväksytty, ne on julkistettava yksiköissä niin, että voidaan olla täysin varmoja, että kaikki toimijat ymmärtävät, miten ne vaikuttavat heidän työhönsä ja sen onnistumisen arviointiin. Lisäksi on huolehdittava, että kaikki pääsevät myös jatkossa samanarvoisesti tietoihin käsiksi. Näin voidaan varmistaa, että sitoutuminen organisaation tavoitteisiin ja tulevaan muutokseen on edes mahdollista.

 

Ja tätä kaikkea pitäisi seurata, että yksiköiden toiminta-, kehittämis- ja työsuunnitelmat päivitetään välittömästi vastaamaan uutta suuntaa ja aloittaa uuden suunnan toteuttaminen, jota jatketaan väsymättä, kunnes siitä, vaatimusten taas muuttuessa, tuotetaan seuraava uusi suunta.

 

Kuulostaa työläältä, mutta toisaalta, onko mitään järkeä määritellä uutta suuntaa, jos ei voida olla varmoja, että koko organisaatio voi siihen sitoutua ja alkaa sitä myös toteuttamaan? Mitä sinä arvelet? Onko edellä kuvattu menettely ylimitoitettu ponnistus saada organisaation uusi suunta kaikille yhteiseksi?

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Seuraa meitä
Please reload

Etsi tageilla
Please reload

Arkisto
  • Menestystakomo Oy
  • Menestystakomo Oy