Please reload

Viimeisimmät artikkelit

Projektityökalu prosessijohtamiseen – WBS-menetelmällä "tuotos"-johtamiseen (Work Breakdown Structure)

04.01.2018

1/10
Please reload

Suosituimmat artikkelit

Projektityökalu prosessijohtamiseen – WBS-menetelmällä "tuotos"-johtamiseen (Work Breakdown Structure)

Projektien johtaminen koetaan usein, ehkä kertaluonteisuudestaan johtuen, vaativampana, joka edellyttää tiukempaa ja mekaanisempaa otetta kuin toistuvaisluonteinen perusprosessin johtaminen. Ehkä tämän vuoksi projektijohtamiseen on kehitetty paljon standardeja, menetelmiä ja työkaluja. Projektistandardeihin sisältyy kuitenkin paljon sellaisia menetelmiä ja työkaluja, joita voisi tehokkaasti hyödyntää myös ns. perustoiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa.

 

Tässä tarkastelemme WBS-menetelmän soveltamisella avautuvia mahdollisuuksia. Menetelmän nimen olen kääntänyt, käyttöönottokynnyksen alentamiseksi, tuotosrakenne-menetelmäksi. Menetelmä sisältyy kaikkiin projektityöstandardeihin ja on projektijohtamisen yksi tärkeimpiä menetelmiä, mutta, jostain syystä, sitä sovelletaan kuitenkin suhteellisen ellei suorastaan erittäin vähän.

 

Projektijohtamisessa tuotosrakenne-menetelmän soveltamisessa tavoitteena on tunnistaa ja kuvata täsmällisesti kaikki ne tuotokset, mitä projektissa on tarkoitus saada aikaan. Tunnistetut tuotokset ovat sitten kaiken muun suunnittelun, aikatauluttamisen, organisoinnin ja riskien hallinnan perusta. Menetelmällä tuotetaan siis kuvaus, joka koostuu hierarkisesta rakennekaaviosta ja taulukkomuotoisesta tuotoksien kuvauksesta, ns. tuotoskuvauksesta (wbs-dictionary).

 

Prosessijohtamisessa menetelmällä voidaan, aivan vastaavasti, tunnistaa ja kuvata kaikki tuotokset, jotka organisaatio menestyäkseen tarvitsee tuottaa. Kuvaaamisessa edetään toiminta-alueittaen aloittaen ylätason tuotosalueista. Niitä tarkennetaan alaspäin edeten operatiivisen toiminnan tuotoksiin, ns. alimmalle suunniteltavalle ja seurattavalle tasolle. Kun kaikki tarvittavat tuotokset on tunnistettu, laaditaan niille tuotoskuvaukset. Siinä tuotokset kuvataan sekä määritellään niiden laatuvaatimukset. Laatuvaatimusten perusteella voimme sitten arvioida tuotoksien tuottamiseen tarvittava osaaminen. 

 

Seuraavaksi täytyy määritellä, kuinka paljon kutakin tuotosta pitää tuottaa esimerkiksi vuositasolla. Tämän kokonaisuuden laskeminen tulisi aloittaa organisaation asiakkaille tuotettavien tuotoksien kokonaismääristä. Näihin lukuihin perustuu kaikki muu tuotosmäärien arviointi sisältäen myös hallinnon ja johtamisen tuotosmäärät. Näiden pohjalta voimme sitten arvioida osaamis- ja resurssitarpeet sekä tunnistaa kehittämistarpeet.

 

Edellisen suunnittelutuotoksen pohjalta voimme päättää, mitkä tuotokset tuotamme itse ja mitkä olisi järkevämpää ostaa ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Eli esimerkiksi, mitkä tuotokset vaativat sellaisia investointeja, joiden vuoksi niitä ei kannattaisi tuottaa itse. Ja mikä toiminta, esimerkiksi osaamissyistä, tulisi keskittää ja minkä tuottaminen voidaan hajauttaa tai hankkia ulkoa? Seuraavaksi voimme suunnitella toiminnan organisoinnin ja kehittämisen sekä laatia taloudelliset suunnitelmat ja niin edelleen.

 

Tämä kaikki saattaa ensi kuulemalta kuulostaa monimutkaiselta, mutta ennakkoluulottomasti aloittamalla huomaat menetelmän varsin käytännönläheiseksi ja jopa helpoksi soveltaa. Miltä tämä kaikki sinusta kuulostaa? Voisiko tuotosrakenne-menetelmä tehostaa ja konkretisoida toiminnan kehittämistä, suunnittelua ja tuotoskeskeistä johtamista?

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Seuraa meitä
Please reload

Etsi tageilla
Please reload